คาสโก ไอที เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ Software การจัดการ Logistics และการติดตามผลการทำงาน (Traceability and Tracking) ด้วยระบบ Barcode, 2D-Code, RFID เรามีซอฟแวร์ทางด้านบริหารจัดการคลังสินค้า, บริหารจัดการขนส่ง และอีกหลากหลายซอฟแวร์ทางด้านโลจิสติกส์