คาสโก ไอที เป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบ Software การจัดการ
Logistics และการติดตามผลการทำงาน (Traceability and Tracking)
ด้วยระบบ Barcode, 2D-Code, RFID บริการของเรารวมถึง
ระบบTraceability Software ในกระบวนการผลิตด้วยระบบ Barcode,
2D-Code, RFID