คลังสินค้าที่สามารถใช้บริการ Kasco WMS
1. คลังสินค้าทั่วไป ( คลังทัณบน, คลังปลอดภาษี)
2. คลังสินค้าเอกชน (คลังโรงงานผลิต, เทรดดิ่ง)
3. ศูนย์กระจายสินค้า
4. ห้องเย็น
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้บริการ Kasco WMS
(ซอฟแวร์บริหารจัดการคลังสินค้า)

3PL : 3nd Party Logistics

กลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์จะได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้ซอฟแวร์บริหาร คลังสินค้า Kasco WMS เช่นลดความยุ่งยากในการคิดบัญชีบริการลูกค้า ที่มีความ
หลากหลายการบริหารจัดการสินค้าในคลังด้วยความ
ถูกต้องลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
 

Food & Chemical Industry

เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยความละเอียดในการควบคุม บริหารจัดการคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอายุสินค้า, Lot การผลิด, การเตือน (Alert), การเบิกประเภทต่างๆ ตรงนี้ซอฟแวร์มี ส่วนช่วยให้การทำงานรวดเร็วและ ลดความ ผิดพลาดลง ได้อย่างมาก

Car/Part Manufacturing Industry
คลังอะไหล่ หรือ Spare Part ใช้ประโยชน์ของ Kasco WMS ได้อย่างสูงสุด เนื่องจากคลัง ประเภทนี้มี ความแตกต่างในเรื่องของประเภท ขนาด ปริมาณ ค่อนข้างมาก การนำระบบซอฟแวร์มาใช้จะช่วยลด ความพึ่งพิงบุคคลไปได้ และช่วยให้เกิดความถูกต้องมากขึ่น

Electronic / ITManufacturing Industry
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไอที มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้ ซอฟแวร Kasco WMS ในการบริหารจัดการ เนื่องเป็นสินค้าที่มีราคาแพง และจะต้อง ควบคุมปริมาณให้เหมาะสม Kasco WMS สามารถใช้ให้การควบคุมเป็นไปได้สะดวก และลดความผิดพลาด

การขอรับการสนับสนุนจาก BOI
กลุ่มลูกค้า ที่ขอการสนับสนุน จาก BOI เช่น คลังสินค้าประเภท IPO หรือ IDC
 
 
  ผู้ผลิต/ โรงงาน                                         ผู้ให้บริการคลังสินค้า / ห้องเย็น            ลูกค้าประเภทอื่นๆ
  Electronic Industry
บริษัท ชาร์ปไทย จำกัด
บริษัท โตชิบา โฮกุโตะ อิเลคโทรนิค ดีไวส์
บริษัท เอ็ม เอ์ม โกลบอล จำกัด

Consumer Industry
บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องแก้ไทย (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท โมนามิ จำกัด

Food
& Chemical Industry
บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด
บริษัท มารีน ฟายน์ ฟูดส์ จำกัด (ระยอง)
บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด (ระยอง)

Car & Spare Part Industry
บริษัท สยามคอมเพลสเซอร์ อินดัสตรี จำกัด
โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)
(โรงงานสำโรง / โรงงานเกตเวย์)
บริษัท อีซูซุป มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ยูเซอร์วิสร์ (สระบุรี) จำกัด
กลุ่มธุรกิจสมาพันธ์ (ระยอง)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เควีซัพพลาย(1994) (ระยอง)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีเค (ระยอง)
บริษัท วอลโว่ มาเลเซีย จำกัด
บริษัท โตโยตา (ปากิสถาน)จำกัด

Metal Industry
บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
ทีเอ็น เมัทัล เวิร์ล จำกัด
  Third Party Logisitcs
บริษัท คินเทซึ เวิลด์ เอ็กเพรส ประเทศไทย
บริษัท ไทยอินเตอร์โมเดล(TIMCO)
บริษัท เอสพีโลจิสติกส์ไลน์ จำกัด
บริษัท ไพโอเนียร์ แอร์คาร์โก้
บริษัท โปรเฟท กรุ๊ป
บริษัท โซนิคอินเตอร์เฟรท จำกัด
บริษัท เอส ทู อาร์ โลจิสติกส์
บริษัท บางกอกเฟรทฟอร์เวิดเดอร์ จำกัด
บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ ประเทศไทย จํากัด
บริษัท โปร สมาร์ท จำกัด
บริษัท พีเอสเค กลนาท

Cold Storage
บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด
บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท)
บริษัท ตองแปดห้องเย็น จำกัด ปทุมธานี
 

IPO Warehouse
CBC INGS ( Thailand) Co., Ltd
Reliance Plaschem Co., Ltd.