เริ่มต้นก่อตั้งคาสโก ไอที ทีม ภายใต้แผนกวิจัยและพัฒนาของ บริษัท คาสโก จำกัด (บริษัทคาสโก จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2537 โดยธุรกิจหลักเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์ด้านอิเลกทรอนิกส์ วิทยุรถยนต์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ )

ก่อตั้งบริษัทคาสโก ซอฟแวร์ จำกัด (ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา) ให้บริการทางด้านพัฒนาซอฟแวร์ และให้คำปรึกษาทางด้านไอทีและเทคโนโลยี ย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทย

ก่อตั้งบริษัท คาสโก ไอที จำกัด ให้บริการ พัฒนาซอฟแวร์ และให้คำปริกษาด้านไอทีโดยเน้นกระบวนการทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน