โปรแกรมคำนวณการจัดเรียง
สินค้าแบบ 3 มิติ

โปรแกรมสามารถจำลองการเรียงสินค้า
ในตู้คอนเทรนเนอร์

Kasco WMS ช่วยในเรื่อง
1. ช่วยจำลองภาพการเรียงสินค้าในตู้
2. ช่วยให้ใช้พื้นที่สูงสุด
3. ลดเวลาการจัดเรียงสินค้า
4. จัดเรียงได้มากกว่า 1 ตู้

Key Feature
+ แสดงการจัดเรียงแบบเคลื่อนไหว
+ export เป็น Excel ได้
+ แสดง Loading Plan ได้
+ สามารถจัดเรียงได้เอง
+ รองรับ 2 ภาษา ไทยและอังกฤษ
+ ระบบแนะนำตำแหน่งการจัดเก็บรองรับ
+
กำหนดขนาดของกล่องได้
+ สามารถกำหนดขนาด Package ได้

 
 
 

โปรแกรมคำนวณการจัดเรียงสินค้าแบบ 3 มิติ
(คำนวณด้วยประสิทธิภาพการทำงานกว่า 95 - 100 % หมดปัญหาเรื่องการผลิตสินค้า แล้วไม่สามารถส่งออกได้หมด หรือการต้องคอยตอบถำถามลูกค้า ว่าสั่งซื้อเท่าไหร่จึง จะเต็มคอนเทนเนอร์ หรือแม้แต่การที่ต้องปวดหัวกับการนำสินค้าเข้าไปจัดเรียงใน
คอนเทนเนอร์ ด้วยโปรแกรมนี้ปัญหาดังกล่าวจะหมดไปอย่างแน่นอน


+ สามารถคำนวนการบรรจุสินค้าได้ไม่จำกัดขนาดและจำนวน
+ สามารถคำนวนสินค้าได้ทั้งรูปแบบพาเลตและกล่องคาร์ตัน
+ สามารถจำกัดรูปแบบการพลิกหมุนสินค้าได้โดยอิสระ
+ สามารถจำกัดจำนวนชั้นการวางซ้อนของสินค้า
+ สามารถกำหนดไม่ให้สินค้าชนิดอื่นวางซ้อน
+ สามารถกำหนดน้ำหนักของสินค้า
+ สามารถกำหนดจำนวนสินค้าต่อหีบห่อ
+ สามารถกำหนดสีของสินค้าแต่ละชนิดได้อย่างอิสระ
+ สามารถกำหนดหน่วยเงินในแต่ละการจัดเรียง
+ สามารถแปลงหน่ยวจาก ฟุต-นิ้ว มาเป็นเซ็นติเมตร
+ สามารถกำหนดระดับความสำคัญของสินค้าแต่ละชนิด
+ สามารถกำหนดราคาสินค้าได้ในแต่ละการจักเรียง
+ สามารถเลือกรูปแบบการคำนวนได้ตามความต้องการ
+ สามารถแสดงผลการจัดเรียงในแบบสามมิติุ
+ สามารถจักทำรายงานการบรรจุสินค้า
+ สามารถแสดงเส้นพิกัดภายในตู้คอนเทนเนอร์
+ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล
+ รายงานต่างๆเช่น Loaded Summary,nloaded cargos,Manifests
  หมายเหตุ Kasco IT เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท