2013-01-29
ทำงานด้วยคน หรือใช้เครื่องมือ ช่วยคนทำงาน อย่างไหนดีกว่ากัน!!! !
2012-04-02
warehouse ต้องการwms ไหม!!
2012-03-12
เทคนิคการนับสต็อก!!
 
 
 
 
2012-03-13
เทคนิคการนับสต็อก!!


การนับสต็อก เป็นกระบวนการที่สำคัญมากในคลังสินค้า ไม่ว่าคุณจะใช้ Software WMS หรือ Manual การนับสต็อกก็ยังคงจำเป็น แต่ปัญหาก็คือ นับทีไร ก็ปวดหัวทุกที ยอดตรงบ้าง ไม่ตรงบ้าง บางทีนับหลายคนก็ไม่ตรงกันสักคน ลองมาดูสิคะว่า ทางคาสโกมีเทคนิคการนับสต็อกอย่างไร

การนับสต็อกแบบหลายคลัง เก็บสินค้าแยกตามประเภทชัดเจน (ใช้ Mobile Scanner ในการนับสต็อก) คลังสินค้าที่ต้องการนับมี 3 คลัง คือ คลัง 1, 2, 3 มีเจ้าหน้าที่นับทั้งหมด 8 คน

วิธีการนับมีดังนี้
1. แบ่งทีมออกเป็น 4 ทีม ทีมละ 2 คน ประจำคลังละ 1 ทีม เหลืออีก 1 ทีม ให้เป็นทีมที่นับของที่อยู่บนพื้น
2. นับรอบที่ 1 แต่ละทีมให้ 1 คน เดินนับสินค้าในแต่ละแถว โดยนับแยกตามประเภทสินค้าและจดใส่กระดาษ ตรงนี้จะช่วยให้การนับเร็วขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่คุ้นเคยกับสินค้าอยู่แล้ว จึงหาสินค้าได้รวดเร็ว เวลานับโดยใช้ Mobile จะช่วยให้การทำงานเร็วขึ้น เพราะทราบรายละเอียดของสินค้าล่วงหน้า ไม่ต้องเดินเช็คทีละตัว

ตัวอย่างกระดาษที่ใช้จด

stock count
4. ทำตามขันตอน1-3 ในทุกแถว

ในระบบ KASCO WMS จะมี Module การนับ Stock ซึ่งจะช่วยให้การตรวจนับง่าย ถูกต้องและรวดเร็ว